bron: NBA.nl De meeste gestelde vragen aan AA-accountant.


Personeelsadministratie is meer dan alleen de loonadministratie. De loonadministratie bestaat uit berekeningen over de brutosalarissen die u met uw werknemers overeengekomen bent en waarover u belasting en sociale premies moet inhouden. De personeelsadministratie bestaat uit alle individuele personeelsdossiers. U legt individuele personeelsdossiers aan om snel een totaaloverzicht van een medewerk(st)er te hebben. Persoonsgebonden gegevens of gemaakte afspraken kunt u altijd gemakkelijk terugvinden.In een personeelsdossier komen vaak de volgende bescheiden voor:


Rond de aanstelling

● Functiebeschrijving en de eventuele functieschaal;

● Personeelsadvertentie;

● Sollicitatiebrief met curriculum vitae (c.v.) en kopieën van relevante diploma’s;

● Eventueel psychologisch testrapport.Arbeidsvoorwaarden

● Arbeidsovereenkomst, met verwijzing naar eventuele CAO-bepalingen;

● Afspraken over secundaire arbeidsvoorwaarden, pensioenregeling, vergoedingen, winstdelingsregelingen en over eventueel privé-gebruik van zaken als een lease-auto, laptop of mobiele telefoon.


Rond werkgeverslasten

● Loonbelastingverklaring/toegepaste heffingskorting, sofi-nummer;

● Eerste dagmelding;

● Eerste bericht loonaangifte;

● Eventuele wijzigingen in de arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld salarisverhoging);

● Aanmelding voor de loondoorbetalingverzekering.Functioneren en loopbaanontwikkeling

● Eventueel loopbaanplan;

● Verslagen periodieke beoordelings- en/of functioneringsgesprekken;

● Eventuele individueel gemaakte afspraken;

● Eventuele studieaanvragen met bijbehorende afspraken;

● Eventuele ontslagbrief met alle bijbehorende stukken.


Apart wordt geadministreerd:

● Kopie van het identiteitsbewijs (paspoort);

● Eventuele werkvergunning voor niet-ingezetenen.Zowel bij dienstverbanden voor onbepaalde tijd als bij (opeenvolgende) dienstverbanden voor bepaalde tijd legt u personeelsdossiers aan. De regelgeving rondom arbeidsovereenkomsten wijzigt regelmatig. De AA-
Accountant is op de hoogte van de actuele stand van zaken en kan u hierover informeren.In samenwerking met de KVK organiseert de NBA accountantspreekuren en startersbijeenkomsten. Ga voor meer informatie specifiek voor ondernemers naar www.nba.nl.