Welke gegevens neem ik op in de personeelsadministratie?


Personeelsadministratie is meer dan alleen de loonadministratie. De loonadministratie bestaat uit berekeningen over de brutosalarissen die u met uw werknemers overeengekomen bent en waarover u belasting en sociale premies moet inhouden. De personeelsadministratie bestaat uit alle individuele personeelsdossiers. U legt individuele personeelsdossiers aan om snel een totaaloverzicht van een medewerk(st)er te hebben. Persoonsgebonden gegevens of gemaakte afspraken kunt u altijd gemakkelijk terugvinden.In een personeelsdossier komen vaak de volgende bescheiden voor:


Rond de aanstelling

● Functiebeschrijving en de eventuele functieschaal;

● Personeelsadvertentie;

● Sollicitatiebrief met curriculum vitae (c.v.) en kopieën van relevante diploma’s;

● Eventueel psychologisch testrapport.Arbeidsvoorwaarden

● Arbeidsovereenkomst, met verwijzing naar eventuele CAO-bepalingen;

● Afspraken over secundaire arbeidsvoorwaarden, pensioenregeling, vergoedingen, winstdelingsregelingen en over eventueel privé-gebruik van zaken als een lease-auto, laptop of mobiele telefoon.


Rond werkgeverslasten

● Loonbelastingverklaring/toegepaste heffingskorting, sofi-nummer;

● Eerste dagmelding;

● Eerste bericht loonaangifte;

● Eventuele wijzigingen in de arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld salarisverhoging);

● Aanmelding voor de loondoorbetalingverzekering.Functioneren en loopbaanontwikkeling

● Eventueel loopbaanplan;

● Verslagen periodieke beoordelings- en/of functioneringsgesprekken;

● Eventuele individueel gemaakte afspraken;

● Eventuele studieaanvragen met bijbehorende afspraken;

● Eventuele ontslagbrief met alle bijbehorende stukken.


Apart wordt geadministreerd:

● Kopie van het identiteitsbewijs (paspoort);

● Eventuele werkvergunning voor niet-ingezetenen.Zowel bij dienstverbanden voor onbepaalde tijd als bij (opeenvolgende) dienstverbanden voor bepaalde tijd legt u personeelsdossiers aan. De regelgeving rondom arbeidsovereenkomsten wijzigt regelmatig. De AA-
Accountant is op de hoogte van de actuele stand van zaken en kan u hierover informeren.In samenwerking met de KVK organiseert de NBA accountantspreekuren en startersbijeenkomsten. Ga voor meer informatie specifiek voor ondernemers naar www.nba.nl.

Dit bericht is geplaatst in Op zoek naar een uitgebreide boekrecensie?. Bookmark de permalink.