Bron: www.abu.nlDe uitzendovereenkomst tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming is gedefinieerd in artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek. Deze definitie komt er op neer, dat de uitzendovereenkomst een arbeidsovereenkomst is tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht met als bijzonderheid, dat de uitzendkracht door de uitzendonderneming ter beschikking wordt gesteld van een opdrachtgever om onder leiding en toezicht van die opdrachtgever werkzaam te zijn. De uitzendkracht is dus formeel in dienst van de uitzendonderneming. Er is een CAO voor Uitzendkrachten waarin de rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten zijn geregeld.
Wilt u meer weten over de uitzendbranche? Ga naar www.abu.nl voor meer informatie.


Wilt u meer informatie over personeelsbemiddeling?

[button_link url=”https://www.ondernemersadviesboek.nl/aene/” style=”grey”]Ga naar de expert[/button_link]