Wat heb ik aan een financiële administratie?


Op grond van het Burgerlijk Wetboek bent u verplicht een financiële administratie bij te houden. De verplichtingen komen erop neer dat u alles wat financiële gevolgen heeft voor de onderneming systematisch moet vastleggen in een minimum administratie.U kunt hierbij denken aan:


● kasadministratie en kassabonnen;
● financiële aantekeningen, zoals het inkoop- en verkoopboek;
● tussentijds gemaakte controleberekeningen;
● ontvangen facturen en kopieën van verzonden facturen;
● bank- en giroafschriften;
● contracten, overeenkomsten en andere afspraken;
● correspondentie;
● software en databestanden;
● uw (zakelijke) agenda.


Startende ondernemers beperken zich in eerste instantie vaak tot de verplichte minimumadministratie. Maar er komt een moment dat u graag een uitgebreidere financiële administratie wilt. Een goed opgezette en overzichtelijke administratie is belangrijk voor uw bedrijfsvoering. Het helpt u om tijdig nieuwe ontwikkelingen te signaleren, daarop in te spelen en de juiste beslissingen te nemen. Ontwikkelt uw onderneming zich volgens eerdere prognoses? Moet u de prijsstelling wellicht aanpassen om het brutowinstdoel te bereiken? Betalen uw afnemers op tijd of moet u het debiteurenbeheer aanscherpen? Is het verantwoord om te investeren in nieuwe machines, apparatuur of verbouwingen?
Kortom: een goed financiële administratie biedt inzicht in het wel en wee van de onderneming. Uw AA-Accountant adviseert u over een optimale inrichting van uw administratie.
In samenwerking met de KVK organiseert de NBA accountantspreekuren en startersbijeenkomsten. Ga voor meer informatie specifiek voor ondernemers naar www.nba.nl.

Dit bericht is geplaatst in Op zoek naar een uitgebreide boekrecensie?. Bookmark de permalink.