Door Eddie de Blieck, dichtbijredacteur, 21 februari 2013


UTRECHT – Nog niet eerder waren de Utrechtse ondernemers zo somber over de omzetverwachtingen. De ondernemers verwachten dat de export terugloopt, de investeringen afnemen en dat het personeelsbestand verder uitdunt. Dat blijkt uit onderzoeksresultaten die de Kamer van Koophandel Midden Nederland bekend heeft gemaakt.


Slechts 11 procent van de Utrechtse ondernemers verwacht een omzettoename ten opzichte van het vorige kwartaal. Daar staat tegenover dat 39 procent uitgaat van een omzetdaling. Het somberst zijn de prognoses van bedrijven in de bouwsector. De ondernemers zijn ook negatief over de verwachtingen met betrekking tot de export. 16 procent verwacht een afname van hun buitenlandse afzet, tegenover 11 procent die van groei uitgaat.


Dat alles heeft tot gevolg dat meer ondernemers verwachten dat ze mensen moeten ontslaan (3 procent meer dan vorig kwartaal). De verwachting op gebied van personeelssterkte is daarmee op een dieptepunt beland. Vooral veel ondernemers in de bouw verwachten werknemers weg te moeten sturen.


Gezien deze negatieve prognoses vallen de verwachtingen van de bedrijven met betrekking tot de winstgevendheid relatief gezien nog mee. Ten opzichte van het derde kwartaal van 2012 is het aantal ondernemers met verbeterde winstcijfers met 9 procent toegenomen tot 19 procent. Het aantal bedrijven waarbij de winstgevendheid verslechterde daalde met 5 procent tot 30 procent.


De transport is de enige sector waarbij de winstontwikkeling meer verbeterd is dan verslechterd. Ditzelfde beeld vertoont de sector voor het verloop van de investeringen. In andere sectoren wordt per saldo juist een afname van de investering verwacht.


De onderzoeksresultaten staan op www.kvk.nl/mn-coen


Bron van dit artikel www.dichtbij.nl