Logistieke dienstverlening

Je hebt gekozen voor het onderwerp Logistieke dienstverlening omdat je meer achtergrondinformatie zoekt over dit onderwerp of omdat je een concrete ondernemersvraag hebt. Op deze pagina vind je praktische antwoorden zodat je concreet jouw probleem kunt oplossen. Kun je geen antwoord vinden op jouw vraag, dan tref je het vast aan in één van de onderstaande boeken.

 

De meest gestelde vragen door ondernemers

Wil je meer persoonlijk advies over Logistieke dienstverlening voor ondernemers?

Kijk dan eens bij de volgende
boeken bij bol.com!

Willem Schinkel 

De hamsteraar 

Kritiek van het logistiek kapitalisme

Samenvatting

Tijdens pandemieën, stormen en andere crises kunnen de supermarktschappen plots leeg zijn: er wordt gehamsterd. Moeten we het hamsteren veroordelen of kunnen de paniekaankopen van de hamsteraar ons iets leren over het zogeheten logistiek kapitalisme?
In het logistiek kapitalisme worden levensmiddelen volgens het just in time-principe op het laatste moment geproduceerd en gedistribueerd. Dat zou “efficiënt’ zijn, maar het is vooral een manier om schaarste te laten heersen en de 1% zich te laten verrijken. En het is levensgevaarlijk. Tijdens de COVID-19 crisis, toen tekorten aan bedden, medicijnen en gezichtsmaskers ontstonden, bleek: aan efficiëntie gaan we dood.
In De hamsteraar beschrijft Willem Schinkel hoe ook het banale hamsteren van toiletpapier een aanzet kan bieden tot een andere manier van leven. Via de geschiedenis van het hamsteren en de ideologische valkuilen van de burgerlijke veroordeling van hamsteraars, laat hij zien hoe de hamsteraar zand in de raderen van het logistiek kapitalisme strooit. En hoe een just in time-logistiek een op schaarste gebaseerde economie kunstmatig in stand houdt.
De hamsteraar is niet alleen een onderzoek naar de mogelijkheidsvoorwaarden van het logistiek kapitalisme; het levert ook materiaal voor de te komen destructie daarvan.
Willem Schinkel (1976) is socioloog en werkt aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van zijn hand verschenen Denken in een tijd van sociale hypochondrie en De nieuwe democratie.
Bij Boom verschenen van zijn hand Over nut en nadeel van de sociologie voor het leven (2014) en Theorie van de kraal (2019, geschreven met Rogier van Reekum).

Bert Teeuwen TPM, 

Total Productive Maintenance, 

produceren met aandacht 

Autonoom Onderhoud, Continu Leren en Verbeteren, TWI, OEE, 5S, Early Management

Samenvatting

TPM (Total Productive Maintenance) is een filosofie en een praktische aanpak ineen met als doel machines maximaal te laten presteren. Mens en machine in perfecte harmonie, zo zag TPM-goeroe Nakajima het voor ogen.
Dit praktische boek behandelt de basis van TPM aan de hand van de belangrijkste vijf pilaren van het TPM-huis: Autonoom Onderhoud, Preventief Onderhoud, Continu Leren, Continu Verbeteren en Early Management en het fundament 5S Werkplekorganisatie.
Het boek besteedt ruim aandacht aan methoden en technieken van TPM, zoals SISA-taken, de OEE, Standaardiseren en Borgen, Kamishibai, TWI – Training Within Industry, de TPM-organisatie, het TPM-masterplan (of niet) en de belangrijkste succesfactoren.

Ed Weenk 

Supply Chain Meesterschap 

Principes, voorbeelden en toepassingen

Samenvatting

Supply Chain Meesterschap presenteert een krachtige nieuwe leermethode. De lezer wordt in gedetailleerde levensechte praktijksituaties geplaatst en leert de impact van elke beslissing die je maakt – niet alleen voor je eigen afdeling, maar voor het hele bedrijf.
Door theorie en praktijk te integreren, creëert het boek een functieoverschrijdende mentaliteit voor studenten en professionals. Het biedt een breed spectrum van Supply Chain concepten en stelt welke problemen bedrijven moeten oplossen om deze concepten te implementeren. De lezer wordt regelmatig gevraagd om op de gemaakte keuzes te reflecteren en het boek biedt tegelijk een praktische leerervaring van de vele uitdagingen die goed Supply Chain Management met zich meebrengt. Het boek helpt studenten uiteindelijk om alles wat ze geleerd hebben samen te voegen en te ontdekken hoe deze concepten zich in de realiteit verhouden dankzij de begeleidende bedrijfssimulatie game.
Ed Weenk is een freelance-trainer, consultant en als docent Supply Chain Management verbonden aan de Maastricht School of Management, de EADA Business School in Barcelona en de Antwerp Management School.
“Ed Weenk heeft een zeer waardevol en toegankelijk boek geschreven, gebaseerd op zijn omvangrijke trainingservaring.” –– Finn Wynstra, NEVI professor Purchasing and Supply Management, Rotterdam School of Management
“Dit uitstekende boek behandeld niet alleen de kernprincipes van Supply Chain Management, maar biedt tevens een begeleide aanpak om deze eigen te maken. Het is heel goed bruikbaar voor zowel studenten als docenten.” –– Tom Van Woensel, professor Operations Management and Logistics, Eindhoven University of Technology en Antwerp Management School
“Dit boek is een echte doorbraak in het leren en doceren van Supply Chain Management.” –– Christian van Delft, professor Information Systems and Operations Management, HEC Paris
“Dit is het ontbrekende boek over Supply Chain Management. Een praktijk-georiënteerd, bedrijfs-georiënteerd en interactief boek en een genot om te lezen. Essentieel voor iedereen die verder wil komen in zijn Supply Chain carrière.” –– Desirée Knoppen, professor en afdelingshoofd van Marketing, Operations & Supply, EADA Business School Barcelona
“Supply Chain Meesterschap biedt een uitstekend leerboek om te begrijpen hoe beslissingen worden gemaakt. Met de nadruk op een praktische leerervaring is het vooral nuttig voor hbo-studenten, afgestudeerden en MBA-studenten.” –– Samir Dani, professor Logistics and Supply Chain Management en afdelingshoofd Logistics, Marketing, Hospitality en Analytics, University of Huddersfield

A.J. van Weele Jordie van Berkel-Schoonen 

Inkoop in strategisch perspectief 

shoppen voor professionals

Samenvatting

Elk hoofdstuk opent met de leerdoelen. Na een inleidende case volgen de belangrijkste concepten met veel illustraties. Elk hoofdstuk besluit met een compacte samenvatting en aanbevelingen voor de praktijk.

Deze opzet heeft de afgelopen jaren zijn waarde bewezen. In het academisch en hbo-onderwijs blijkt dit boek een uitstekend leerboek dat door studenten hoog wordt gewaardeerd. Het heeft ook zijn weg weten te vinden in de bedrijfspraktijk. Dit komt mede door de heldere beschrijvingen en het toegankelijke taalgebruik.

Christa Sys 

Laden en lossen in de binnenvaart 

Onderhandeling, regelgeving of gebruik?

Samenvatting

Binnen de binnenvaartsector zijn wettelijke regelgevingen en gebruiken over laden, lossen en overliggen een frequent voorwerp van debat. Verschillende en tegenstrijdige belangen liggen aan de basis. Kennis van deze wettelijke regelgevingen en gebruiken kunnen onderhandelingen over de compensatie bij overliggen beïnvloeden.Laden en lossen in de binnenvaart: onderhandeling, regelgeving of gebruik? is in de eerste plaats een handboek dat studenten wegwijs maakt in de regelgeving en de (soms verouderde) gewoonten en gebruiken over het laden, lossen en overliggen in de binnenvaart. Daarnaast is het ook bedoeld als referentie voor de binnenvaartondernemers, de expediteurs, de scheepsagenten, de rederijen, …De verschillende gebruikte wettelijke regelgevingen over laden, lossen en overliggen in België en in de buurlanden (Duitsland, Nederland en Frankrijk) worden op een duidelijke en beknopte manier toegelicht. Daarnaast wordt ook stilgestaan bij de verschillen tussen de gebruikelijke (sector)regelgevingen en contractueel bedongen clausules. Tenslotte is er ook aandacht voor het Antwerps gebruik, nl. de Antwerpse Voorwaarden 1951.Naast de analyse van de regelgeving wordt het theoretisch aspect met talrijke praktijkvoorbeelden geïllustreerd. Het handboek slaat hiermee een brug te slagen theorie en praktijk. De stapsgewijze uitwerking van de praktijkvoorbeelden laat toe dat studenten en geïnteresseerden zich zelfstandig de materie eigen kunnen maken.