logo_NetwerkgidsNederland_2013

Er zijn veel netwerkorganisaties in Nederland die een platform geven voor ambitieuze ondernemers en bestuurders om zakelijk interessante relaties te kunnen leggen. Zaken doen door elkaar op een andere manier te leren kennen, waardoor je als ondernemer of bestuurder wordt uitgedaagd om buiten je eigen reikwijdte ankers te slaan voor nieuwe relaties. Geen enkele business club of netwerkorganisatie is gelijk en vaak speelt de regio waarin de ondernemer is gevestigd een doorslaggevende rol bij de keuze voor een bepaald netwerk.

In gesprek met Rens Tanis van Netwerkgids Nederland hebben wij het vaak over de professionalisering van netwerkorganisaties en wat netwerken kunnen doen om meer actieve leden te werven die de kwaliteit van het netwerk verbeteren. Tijdens het vorige Netwerk Gilde is uitvoerig gesproken over het terugdringen van no-shows bij netwerkbijeenkomsten, het resultaat is gepubliceerd in dit artikel.

Het volgende Netwerk Gilde is een vervolg op de zoektocht naar kwaliteitsverbetering voor netwerken. Want de vraag hoe het beter moet, is gericht aan zowel de leden als de netwerkorganisaties zelf. Door een netwerk meer zakelijk te benaderen komen er ook vragen naar voren die gericht zijn op bijvoorbeeld ledenwerving en klantenbinding. Een middel om bezoekers van een netwerkbijeenkomst meer houvast te geven in hun zoektocht naar het juiste netwerk is een kwaliteitskeurmerk voor netwerkorganisaties.

 

Kwaliteitskeurmerk

Op 8 oktober aanstaande organiseert Netwerkgids Nederland weer een Netwerk Gilde met als doel, naast netwerken, een discussie te voeren over de volgende stelling:

“Er moet een keurmerk komen voor netwerkorganisaties om
professionaliteit en kwaliteit voor leden en bezoekers te waarborgen.”

Netwerkgids Nederland werkt volgens een concept waarbij netwerken, partners en sponsoren gebruik kunnen maken van het platform. Deze Gouden Pakketten geven een netwerk bijvoorbeeld meer zichtbaarheid op de website en een prominente plek in de offline promotie tijdens de roadshows. Wanneer we dit concept als voorbeeld gebruiken, kun je denken aan een Gouden Kwaliteitskeurmerk waarbij netwerkorganisaties kenbaar maken te werken aan een structurele verbetering en monitoring van de kwaliteit van het netwerk.

Hoe dit keurmerk tot stand moet komen en wie zorg zal dragen voor de toetsing, zijn vragen die wellicht niet direct worden beantwoord op het Netwerk Gilde. Maar interessant is om te weten hoe de aanwezige netwerkorganisaties tegenover het idee staan. In een vervolg op dit artikel zullen wij verslag doen van de resultaten uit het debat met de verwachting meer inhoudelijk in te kunnen gaan op de motivatie voor een kwaliteitskeurmerk.

 

Deelname unieke activiteit

Tijdens het eerstvolgende Netwerk Gilde op Circuitpark Zantvoort zal door Dillon Koster, eigenaar Dutch Racedriver Business Club (Certainty Events & Incentives), een presentatie worden gegeven over de visie op netwerken. Na het debat over het kwaliteitskeurmerk voor netwerkorganisaties kunnen de deelnemers aan het Netwerk Gilde deelnemen aan een unieke activiteit: een echte competitie “Wielen Wisselen” bij een echte racewagen. In het kader van teambuilding en samenwerken worden ondernemers en bestuurders tijdelijk onderdeel van de pit crew en het winnende team ontvangt een rondrit in een echte raceauto, met een vliegende ronde over Circuitpark Zandvoort naast top-coureur Dillon Koster!!

Wilt u ook een bijdrage leveren aan het debat over een kwaliteitskeurmerk voor netwerkorganisaties? Kom langs bij het Circuitpark Zantvoort en schrijf u in bij Netwerkgids Nederland o.v.v. de datum van de bijeenkomst, naam, organisatienaam, telefoonnummer en emailadres.

Voor meer informatie over Netwerkgids Nederland kunt u terecht bij Rens Tanis. Hij kan u in detail vertellen wat zijn organisatie voor uw netwerk kan betekenen en welke mogelijkheden er zijn om succesvolle stappen te zetten naar een professionelere netwerkorganisatie.