Doel van het netwerk: community opbouwen, peer to peer verbindingen bewerkstelligen

Michael is een klankbord voor netwerk gids Nederland

Sinds 15 jaar heeft Flevum zich ontwikkeld tot een van de grootste commerciële netwerken in Nederland. Netwerken is maatwerk en doelgericht werken naar resultaat. Michael gaf aan dat hij regelmatig kan aansluiten bij de MT vergaderingen van bedrijven om het thema netwerken te bespreken.

De focus ligt op het zoeken van de directe lijnen naar de juiste markten. Het vinden van de juiste product markt combinaties om de diverse specialistische onderdelen van het netwerk te kunnen koppelen.

Sinds de val van Lienden in Amerika merkte Michael duidelijke behoefte bij zijn leden om dit onderwerp te bespreken. De leden zochten elkaar direct meer op om van gedachten te wisselen.

Verbinding brengen tussen de leden en daarbuiten: Michael zorgt met zijn netwerk organisatie voor een goede afstemming tussen de behoefte van de bedrijven in de verschillende afdelingen binnen zijn netwerk. Wanneer een deelnemer besluit om zaken te doen met Flevum dan kan iedereen met een bepaalde positie in het bedrijf aansluiten bij de diverse groepen/markten.

Flevum is een soort netwerk marketing organisatie waarbij naast deelname ook de mogelijkheid bestaat om specifieke projecten zoals product lanceringen en markt positionering in de vorm van evenementen te ondersteunen. Zij doen dit door voor een specifieke markt de juiste mensen bij elkaar te brengen. Deze specifieke bijeenkomsten zijn voor maximaal 150-200 genodigden. Daarmee zorgt Michael voor een kwantitatieve inhoud en verbinding tussen aanbieders en bezoekers. Het gaat meer om de diepgang en het concreet verbinden dan om het aantal bezoekers. Daarmee blijkt dat het aantal bezoekers voor netwerk bijeenkomsten van veel minder belang is dan waar de meeste netwerk organisaties van uitgaan. Als er maar genoeg bezoekers komen.!

Bij Flevum is de focus op de kennis component en inhoud/onderwerp zijn veel belangrijker dan het aantal deelnemers.

Het profiel dat past bij Flevum is het volgende:
Diepgang in plaats van oppervlakkig inhou, MKB bedrijven van meer dan zeven personen, actiegerichtheid in plaats van passief ondernemen, zelf sturing, eigengereidheid, zelfstandig, en advies willen ontvangen.

Voor zijn reguliere bijeenkomsten kiest Michael ervoor een maximale opkomst van 25 man. In een kleine groep is hij van mening dat de onderwerpen veel gerichter en effectiever kunnen worden besproken. De deelnemers van zijn netwerk bijeenkomsten krijgen hierdoor meer waard worden gehaald en kunnen een onderwerp daadwerkelijk uitdiepen.

Volgens Michael is het grote verschil tussen commerciële netwerk organisaties en andere netwerk organisaties dat de commerciële netwerk organisaties veel meer focus hebben op het resultaat! Het gaat om het echt gas kunnen geven wanneer er omgaat en 24 /7 aandacht hebben voor de ontwikkeling van het netwerk.

Michael wil het netwerk en het netwerk kunnen waterbedrijven brengen en niet de mensen naar een netwerk bijeenkomst laten komen. Daarmee doelt hij op het proces waar in de meeste ondernemers en managers zich op dit moment in bevinden. Het is en blijft lastig om commerciële doelstellingen te behalen zonder een goed netwerk. Door de doelstellingen zoals geformuleerd in de marketingplannen goed af te stemmen op de bezoeker netwerken kun je veel directer contact leggen met de juiste doelgroepen.

Voor 2015 wil Michael meer maatwerk brengen in de Roundtable bijeenkomsten, verdubbeling van het aantal leden en meer commerciële projecten kunnen uitvoeren voor haar klanten.

Michael is het meest trots op het feit dat bedrijven weer praten over zijn netwerk en dat heeft hij binnen een jaar gerealiseerd. Voordat hij aan het begin van het jaar was gestart met het oppakken van dit netwerk was de activiteit in deze regio op een bijzonder laag pitje gezet. Hij heeft het netwerk eigenlijk vanaf nul weer moeten opbouwen en het lijkt erop dat de resultaten er nu ook zijn.

Wil je meer informatie over dit netwerk? Ga dan hier naar hun website!